หน้าจอสัมผัสปั๊ม peristaltic

  • CT100-1A

    CT100-1A

    การออกแบบปุ่มและจอแสดงผลของเปลือกโลหะใช้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และสร้างมุม 30° ด้วยแนวนอน

    ทนต่อกรดและด่าง ทนต่อการกัดกร่อน

    แสดงเป็นภาษาจีนและอังกฤษ ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 200 รอบต่อนาที และการควบคุมหน้าจอสัมผัสสามารถรับรู้ถึงการประกอบย่อย เวลา และปริมาณ และต่อเนื่องอย่างง่ายการทดสอบการไหลและฟังก์ชันอื่นๆ