หัวปั๊มโหลดง่าย YZ15/25

 • YZ35

  YZ35

  อัตราการไหล≤13000มล./นาที

  ไหลขนาดใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่อุตสาหกรรม

  การออกแบบโครงสร้างที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแตกหักของบล็อกกด

  หัวปั๊มคู่สามารถวางซ้อนกันเพื่อถ่ายของเหลว 2 ตัว

  แบบฟอร์มการยึดท่อ:1.ขั้วต่อท่อ 2. แคลมป์ท่อ

  ช่องว่างการกดท่อแบบปรับได้เพื่อยืดอายุหลอด

 • Easy Load Pump Head YZ15/25

  หัวปั๊มโหลดง่าย YZ15/25

  ทนความร้อนและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

  ความแข็งสูงช่วงการไหลกว้าง

  ตัวเลือกหลอดต่างๆ

  ช่วงอัตราการไหล≤2200ml/นาที